Skip to content

Het voordragen van kandidaten voor de volgende Prijsuitreiking zal in 2025 van start gaan.


Procedures

  • Iedereen mag personen, bedrijven of organisaties voordragen, die zich inspannen voor meer diversiteit en inclusie binnen de Apeldoornse samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan migratieachtergrond, klasse, geloof, lhbtiq+, beperking en gender.
  • De persoon/ het project/ de activiteit moet bijdragen geleverd hebben aan het bevorderen van diversiteit & inclusie in Apeldoorn.
  • Beschrijf in maximaal 1 A4tjes waarom uw kandidaat de prijs mag winnen.
  • Een onafhankelijke jury komt bijeen en beoordeelt alle aanvragen.
  • De genomineerden worden bekend gemaakt door middel van een mailtje terug naar hetzelfde e-mailadres van voordracht.
  • De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een speciale bijeenkomst voor de prijsuitreiking.