Skip to content

Prijs voor diversiteit & inclusie in Apeldoorn

Gelukkig zijn er bedrijven, individuen, professionals en (maatschappelijke) organisaties die de kracht en verrijking van diversiteit benadrukken en er voor pleiten deze rijkdom aan te boren en te benutten voor het goede samenleven. Niet bang zijn voor spanningen, maar zorgen voor verbindingen, saamhorigheid en het versterken van het goede samenleven mag benadrukt en beloond worden. Deze mensen en organisaties willen we belonen met aandacht in de vorm van een prijs of een eervolle vermelding. De jury wil tweejaarlijks een prijs voor diversiteit & inclusie uitreiken aan mensen of andere verbindende krachten in de samenleving van Apeldoorn.

De Prijs voor Diversiteit & Inclusie is een prijs voor bedrijven, organisaties, individuen en groepen die zich op een inspirerende manier inzetten voor een inclusief Apeldoorn. Dat doen zij op het gebied van economie, onderwijs, cultuur, zorg, welzijnswerk en sport. Zij initiëren activiteiten, binnen of buiten hun organisaties, waarbij verschillende groepen mensen elkaar leren kennen of dichter bij elkaar komen.

De jury wil tweejaarlijks een prijs voor diversiteit & inclusie uitreiken aan mensen of andere verbindende krachten in de samenleving van Apeldoorn.

Drie soorten prijzen

Er worden drie prijzen uitgereikt:

  • Een prijs voor het bedrijfsleven
  • Een prijs voor maatschappelijke organisaties
  • Een aanmoedigingsprijs

 

U kon tot 15 december 2023 kandidaten voordragen!